Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AYDINLATMADAN GİRİŞİMCİLİĞE: TÜRK SI·NEMASI IS¸IGˆINDA ÜNİVERSİTELERİN DEĞİŞEN TOPLUMSAL ROLÜ
(FROM ENLIGHTENMENT TO THE ENTREPRENEURSHIP: THE CHANGING ROLE OF SOCIAL ROLE OF UNIVERSITIES IN THE LIGHT OF TURKISH CINEMA )

Yazar : Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ   - Burcu ŞENTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 39
Sayfa : 99-114
19    8


Özet
Sinema gerc¸ekligˆi yeniden okuyabilme ve u¨retebilme kapasitesi sundugˆundan sosyal yaşama ilişkin birçok kavramın daha derinlemesine okunmasını ve aktarılmasını mu¨mku¨n kılmaktadır. Sinemanın toplumsal hayatla kurulan bu sıkı bağı doğrultusunda modern toplumun en önemli kurumlarından biri haline gelen üniversitelerin Türk sinemasına yansıma biçimleri tarihsel dönem koşulları göz önünde tutulmak suretiyle incelenmiştir. Zira genelde yo¨netim ve örgu¨t c¸alıs¸maları özelde ise üniversite, üniversitelerin toplumsal rolleri, yönetim ve örgütlenme biçimleri alanında tartıs¸ılan kavramlar daha soyut nitelikler tas¸ıdıklarından go¨zlemleme ve o¨gˆrenmeyi kolaylas¸tırma su¨recinde yeni yaklas¸ımlara, yo¨ntemlere ve kaynaklara ihtiyac¸ duyulmaktadır. İnceleme, filmlerin tematik analizinin katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Film analizleri doğrultusunda üniversitenin küresel etkilerle uğradığı değişikliklerin toplumsal hafızada da yer ettiği ve bu hafızayı hem biçimlendiren hem de yansıtan sinema eserlerinde de bir karşılık bulduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Sineması, Üniversite, Yönetim Bilimi

Abstract
Cinema facilitates a deeper reading and transfer of a variety of concepts in social science as it provides a capacity of rereading and reproduction of the reality. In line with the close connection of cinema with the social reality, the reflections of university on Turkish cinema, as an important institution, is analyzed by taking historical context conditions into account since there is an emerging necessity for new approaches, methods and resources to ease the process of observing and learning about management and organizations generally and universities, their social roles, managerial and organizational forms specifically, as they have abstract qualities in nature. The films are thematically analyzed. As a result of the film analyses, it is found out that the change in university system due to global factors has had great impact on social memory and has been reflected in Turkish cinema.

Keywords
Turkish Cinema, University, Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri