Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK KONUTUNDA MAHREMİYET İÇİN DÜZENLEMELER
(REGULATIONS FOR PRIVACY IN TURKISH HOUSING )

Yazar : Hicran Hanım HALAÇ   - Büşra Sağlam DORUK  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 50-72
36    34


Özet
Anadolu’da Türk konutu, Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ile birlikte çeşitli etkenler doğrultusunda var ettikleri bir konut tipolojisidir. Geleneksel konutların biçimlenmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkan kültür kavramı, konutta mahremiyet olgusunun oluşmasında etkili olmuştur. Bu çalışma Türk konut kurgusu incelenerek, konutta mahremiyeti sağlamak amacıyla oluşturulmuş düzenlemelerin neler olduğu ve bu düzenlemelerin konut tasarımına etkisi üzerine yapılmış bir araştırmadır. Bu araştırmalar doğrultusunda Türk konutunda mahremiyet için yapılan düzenlemeler; avlu duvarları, yapı girişleri, kapı tokmakları, kim geldi pencereleri, katların kullanıcı doğrultusunda şekillenmesi, gelin odası ve dönme dolaplar (servis dolapları) olarak belirlenmiştir. Çalışmada ele alınan düzenlemeler Türk konutundan alınan örnekler üzerinden sunularak konu somutlaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk Konutu, Mahremiyet, Haremlik-Selamlık, Dahiliye-Hariciye, Konut Elemanları.

Abstract
The Turkish housing in Anatolian is a residential typology that Turks have existed in accordance with various factors in the settlement of Anatolia. The concept of culture, which emerged as an important factor in the shaping of traditional residences, has been effective in the formation of a case of privacy in the housing. This study is a research conducted by examining the Turkish housing and the effects of the arrangements created to provide privacy in the housing and the impact of these arrangements on the housing design. According to these researches, arrangements made for privacy in Turkish housing; The courtyard walls, building entrances, doorknobs, the windows that came, the shape of the floors in the user line, the bridal room and the Ferris wheel (service cabinets) are designated as. The regulations discussed in the study were presented through samples from Turkish housing and the subject was embodied.

Keywords
The Turkish housing, Privacy, Haremlik-Selamlik,, Dahiliye-Hariciye, The Elements of Housing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri