Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TALİP APAYDIN’IN DEFİNE ROMANINA YANSIYAN HALK KÜLTÜRÜ
(THE PUBLIC CULTURE REFLECTED IN DEFİNE NOVEL BY TALİP APAYDIN )

Yazar : Zeki KİLİTCİ   - HASAN Kilitçi  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 429-445
27    19


Özet
Edebiyatın merkezinde insan vardır. İnsanı ilgilendiren her şey edebiyatta kendisini gösterir. Edebi eserlerde, geçmişten geleceğe aktardığımız kültürel unsurlar önemli bir yere sahiptir. Edebi türlerin hemen hepsinde halkın değerleri kendisini gösterir. Halkın yüzyıllar boyunca oluşturduğu bu değerler, kültürü oluşturur. Kültürel unsurlar, eski dönemlerden, gerek şifahen gerekse yazılı eserlerle günümüze kadar ulaşmıştır. Halk bilimi, halkın oluşturduğu bu kültürel unsurları inceleyip bu unsurların halk yaşantısındaki yerini ve önemini tespit eder. Milli edebiyat dönemi ile başlayan millilik ve halka dönüş çalışmaları Cumhuriyetle birlikte hız kazanmış, Anadolu ve Anadolu insanı eserlerde geniş yer tutmaya başlamıştır. Anadolu’da doğup büyüyen, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yapan Talip Apaydın, eserlerinde halkın gelenek göreneklerini başarıyla işleyen bir yazardır. Bu noktada Talip Apaydın’ın “Define” romanındaki halk bilimi unsurlarını bu makalede inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler
Talip Apaydın, Halk bilimi, kültür

Abstract
There are humans at the center of literature. Everything that concerns human beings manifests itself in literature. In the literary works, the cultural elements that we transfer from the past to the future have an important place. In almost all literary genres, the values of the people manifest themselves. These values formed by the people for centuries create the culture. The cultural elements have survived to the present day, from both verbal and written works. Folk science examines these cultural elements formed by the people and determines its place and importance in the life of the people. National identity and return-to-people works starting with national literature period gained momentum with Republic, and Anatolia and Anatolian people began to occupy a large place in the works. Talip Apaydın, who was born and raised in Anatolia and served in various districts of Anatolia, is a writer who successfully handles the traditions of the people in his works. In this article, we will examine the folkloric elements in the novel “Define” by Talip Apaydın.

Keywords
Talip Apaydın, folklore, culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri