Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLÂM AHLÂKI AÇISINDAN İNFAK, İSRAF VE İSTİDRAÇ KAVRAM ÖRGÜSÜ
(IN VIEWPOINT OF İSLAMCI MORALITY THE CONCEPT WEAVE (CONNECTION) OF INFAQ (SPENDING), WASTE AND ISTIDRAÇ (TRAPPING): )

Yazar : Abdullah YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 86-109
25    21


Özet
Kur’ân ve Sünnet kaynaklı, iman ve ahlâk temelli bu çalışmada tema olarak; “infak, “israf ve “istidraç” kelimelerinin kavramsal çerçeveleri ve semantik anlam ilişkileri ele alınmakta; yaratılış gayesi Allah’a iman ve kulluk olan, tüm insanlara hidayet, huzur ve mutluluğun yollarını gösteren İslâm’ın temel kaynakları Kur’ân ve Sünnet doğrultusunda nimet ve servet sahibi insanın Allah’a karşı sorumlu olduğu infak, iman ve ahlâk ilişkisine dikkat çekilmektedir. Açlık ve yokluk hem insanlık tarihi boyunca hem de günümüz dünyasında kanayan toplumsal bir yaradır. Açlık ve sefâlet denilen bu iki büyük sosyal sıkıntının geri kalmış olan ve sömürülen ülkelerde olduğu da bir gerçektir. İnsanlık ailesinin fertleri arasında adaletsiz paylaşım ve savaşların olduğu günümüzde dünyanın bir kısmı obezite ile mücadele ederken diğer bir kısmı başta savaş çocukları ve göçmenler olmak üzere her gün binlerce insan açlıktan ölmektedir. Bu üzücü durum, insanlığın en büyük ahlâk sorunudur. O halde Allah’ın razı olduğu kul olma adına, “Ben Müslümanım” diyen her insan öncelikli olarak düşüncesini ahlâk ile temellendirmek, İslâm ahlâkına sarılmak; bu doğrultuda İslâm ahlâkının önemle üzerinde durduğu itidalli infak (dengeli harcama) ameli ile, harcamada aşırılık ve savurganlığı ifade eden israf, türfe, tebzîr ve istidraç kelimeleri ve aralarında bulunan anlam ilişkilerini ve farklarını iyice bilmek ve üzerinde durmak durumundadır.

Anahtar Kelimeler
İman, Ahlâk, İnfak, İsraf ve İstidraç (Gâfil avlanma, Tuzağa düşürülme).

Abstract
In this study based on faith and morality originating from the Qur'an and Sunnah, the theme is; The conceptual frameworks of the words “infak” (spending), waste (extravagance) and “istidraç”(leading to gradually to ruin while sinner person or persons known not) and the relationship between semantic meaning; The main sources of Islam which show the ways of guidance, peace and happiness to all people who believe in Allah and serve the purpose of creation are drawn attention to the relation of spend (İn Charity), faith and morality in the direction of the Qur'an and Sunnah where the person who is blessed and wealth is responsible to God. Hunger and absence (poverty) is a social wound that is bleeding both throughout human history and in today's world. It is also true that these two major social problems, called hunger and misery, are in the backward (underdeveloped) and exploited countries. In today's world where there are unfair sharing and wars among the members of the human family, thousands of people are dying of hunger every day, some of them fighting against obesity, and the other, mainly war children and immigrants. This sad situation is the biggest moral problem of humanity. Then, to be well pleased serve every man who says that “I am a Muslim” must firstly base his thought on morality, embrace Islamic morality which means the Islamic ethics emphasize the importance of infaq (balanced expenditure), wastage, transgress, squander and istidraç, which expresses waste by excess and extravagance in expenditure, and also learn the meaning relations and differences between them.

Keywords
Faith, Morality, Spend (In Charity), Waste and Istidraç (Deceived, Trapping).

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri