Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİNİN RESİM SANATINA ETKİLERİ: ESER ÜZERİNE İNCELEME
(THE EFFECTS OF CONTEMPORARY TECHNOLOGY ON PAINTING ART : REVIEW OF WORK )

Yazar : Seda PİŞKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 156-167
33    30


Özet
20. yy’ da gelişen teknoloji ile sanat da değişime uğramış, yeni malzemeler, teknikler, yeni akımlar oluşmuş ve sanat artık farklı biçimlerle karşımıza çıkmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesi sanatçıların kendilerini daha özgür ifade edebilmelerini sağlamıştır. Bu özgürleşme ile; ekspresyonizm, kübizm, abstre ekspresyonizm, op art ve pop art gibi bu yüzyıla ait bazı sanat akımları oluşmuştur. Bu sanat akımları, resim sanatının dijital sanata geçişinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Geçmiş dönemlerdeki estetik kaygılar yerini başka arayışlara bırakmıştır. Özellikle bilgisayar ortamında oluşan resimler sanat alanına yeni yorumlar kazandırmıştır. Resim yapmak insan aklının, yeteneğinin, yaratıcı gücünün somut verileridir. Bir ressam fırçasını eline alıp tuvalin karşısına geçtiğinde, duygu ve düşüncelerini tuvale aktarırken resmin bitimine kadar büyük bir haz ve heyecanla görselleştirir. Resim yapmak, görmek, hissetmek, dokunmak ve sonsuzluğa giden yola girmek, demektir. Bilgisayar da sonsuzluğa giden bir yoldur; ancak önemli olan görsel sanat oluşumunda estetik kaygının resim sanatındaki kadar etkili kullanımıdır. Gelişen çağdaş teknoloji bu anlamda resim sanatını etkilemiş ve artık tuvallere yapılan resimlerin, kullanılan boyaların yerini dijital çalışma alanları ve fırçalar almıştır. Teknoloji, sanatçıya yeni ifade biçimleri sunmuş ve bununla birlikte izleyicinin algısını değiştirmiş, fotoğraf ve grafik gibi yeni sanat dallarının oluşumuna katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada ünlü bir ressamın eseri ele alınarak teknolojinin resim sanatına etkileri ve dijital sanatla resim sanatı arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji, resim, sanat, dijital sanat.

Abstract
With the developing technology in 20th century, art has been transformed into new materials, new techniques, new trends etc. and now art seems in a different format. Within the development of technology, artists could be able to express themselves more freely. Within this freedom has came into Expressionism, Cubism, abstract expressionism, op art and pop art, which the art streams are belongs to this century. This art streams also can be accepted as the begining for the transforms of painting to digital art. The search for aesthetic concerns of the past periods has left to the others. Especially the painting performed by computers has given the new interpretations to art. The painting is the concrete data for the human mind, ability and the creative power. When a painter picks his/her brush and move across to canvas, while transfering his/her thoughs and feelings, visualise with great pleasure and enthusiasm until the end of the painting. Painting is observing, feeling, touching and getting on the road to eternity. Computer is also offers to way of eternity just as painting; but the important thing is in the process of making visual art the usage of aesthetic concerns for effectiveness just as painting. Evolving modern technology has effected the painting art in this sense, the canvas, the paints have been replaced by digital workspaces and brushes. Technology presents the new forms of expressions to the artists and changed the perception of the viewer and contributed the process of new art eras like the photography and graphic with that evolving. In this study, we’re traying to determine of technology’s effects on painting and differences between painting and digital art by reviewing of a famous painter’s piece.

Keywords
Technology, painting, art, digital art.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri