Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ŞEHİRLERİN KİMLİĞİ
(IDENTITY OF THE CITY OF THE NEW WORLD ORDER )

Yazar : Danış MARAŞLI   - Ahmet EYİÇİL  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 480-489
36    22


Özet
Dünya düzeni içerisinde şehirlerin önemli bir rolü vardır. İnsanoğlu geçmişten bu güne kadar bir çok etkene bağlı olarak yerleşim yerlerinin oluşmasını sağlamıştır. Araştırmada yeni dünya düzeninde şehirlerin kimliği üzerinde durulmuştur. Şehirlerin oluşması sosyal ve ekonomik özerklik kazanması nedeni ile bir çok kültürün ve dini değerlerin etkisi altında kalmıştır. Değişen dünya üzerinde farklı uluslar tarafından şehirler kurulmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de sosyo ekonomik anlamda gelişim gösteren şehirler, sanayi devrimi ile Anadolu’da bir merkez konumunda yer almıştır. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde önemli merkezleri oluşturan şehirler bulunmaktadır. Ticari ve tarihi özellikleri ile farklı konumlarda merkez olma özelliğini korumuştur. Son yüzyılda savaşlar nedeni ile şehirlerin kimliğinin önemli ölçüde değişmesine neden olmuş sanayi devrimi ile ekonomik ve sosyal önem kazanmıştır. Tarihi önemi bulunan şehirlerin gelişen dünya düzeninde önemli bir merkez olarak kabul görmesi hem tarihimize hemde insanoğlunun neslinin devamı için önem arz etmektedir. Türkiye bu yönden zengin bir tarihe sahip olup bu kültürel şehir mirasına sahip çıkılması gerekmektedir. Şehirlerin kimliğini yansıtan tarihi gerçekler gelecek nesillerin kimliğini oluşturmada önemli bir yer almıştır.

Anahtar Kelimeler
Şehir, kimlik, Türkiye

Abstract
Cities have an important role in the world order. From the past to the present, mankind has created settlements based on many factors. In the research, the identity of cities in the new world order was emphasized. Due to social and economic autonomy, the formation of cities has been under the influence of many cultures and religious values. Cities have been established by different nations on the changing world. Cities in showing the development of socio-economic sense in this context, Turkey is situated in a central location in Anatolia with the industrial revolution. Especially in the Seljuk and Ottoman period, there are cities forming important centers. With its commercial and historical features, it has maintained its position as a center in different locations. Because of the wars in the last century, the identity of cities has changed considerably and has gained economic and social importance with the industrial revolution. The fact that the cities with historical importance are accepted as an important center in the developing world order are important for our history and for the continuation of the generation of human beings. Turkey has a rich history in this respect should be left with the legacy of this cultural city. The historical facts reflecting the identity of cities have taken an important place in forming the identity of future generations.

Keywords
City, identity, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri