Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNE YANSIYAN SAVAŞ İMGELERİ
(WAR IMAGES IN THE PAINTINGS OF SYRIAN REFUGEE STUDENTS LIVING IN TURKEY )

Yazar : Zeynep Özdenur EVİS   - Meliha YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 544-562
32    32


Özet
Yapılan bu çalışmada; Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmacı olarak göç eden Suriyeli öğrencilerin memleket ve göç konulu resimlerine savaş ile ilgili yansıyan savaş imgeleri araştırılmıştır. Araştırmanın evreni, ülkemizdeki 5. sınıf öğrencilerinden; örneklemi ise Gaziantep ili Şahinbey ilçesine bağlı Mustafa Necati Ortaokulu ve Bülbülzade Edip Ahmet Ortaokulunda öğrenim gören 5. Sınıfa kayıtlı 36 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma içerisinde 72 resim üzerinden değerlendirmelere gidilmiştir. Suriyeli mülteci öğrencilere önce memleket konusu arkasından göç konusu ile ilgili resim yaptırılmıştır. Çocukların yaptıkları resimler betimsel metotla incelenmiştir. Yapılan resimler; insan, hayvan, nesne ve yazı olarak analiz edilerek imgeler belirlenmiştir. İncelemelerin nihayetinde mülteci çocukların resimlerinde savaşı doğrudan veya dolaylı biçimde çağrıştıran “uçak, sınır kapısı, mermi, kan, asker, tel örgü, top, silah, tank, bayrak, ölmüş, yaralanmış insan figürleri ve kuş” gibi imgeleri yoğunlukla kullandıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Savaş, Çocuk, Resim, İmge

Abstract
In this study the images of war in hometown and immigration themed paintings of Syrian students who migrated to Turkey due to the civil war began in 2011 were examined. The population of the research was from the 5th-grade students in our country, and the samples consisted of 36 enrolled in the 5th grade of Mustafa Necati Secondary School and Bülbülzade Edip Ahmet Secondary School in Şahinbey, Gaziantep. In the study, 72 pictures were evaluated. The students were asked to asked to draw firstly hometown themed and migration themed paintings. Childeren’s paintings were examined by the descriptive method. The images were identified by analyzing the paintings withim the context of human, object and writing. At the end of the examinations, it was observed that refugee children intensely used images that directly or indirectly evoked war such as “airplane, border gate, bullet, blood, soldier, fence, cannon, gun, tank, flag, dead and injured human figures” in their paintings.

Keywords
War, Child, Painting, Image

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri