Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇALIŞAN BİREYLERİN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ATTITUDES OF WORKING INDIVIDUALS ON GREEN PRODUCT PURCHASING BEHAVIORS )

Yazar : Canan SABA    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 319-336
30    25


Özet
Yeşil tüketim olgusu çevresel faktörlere dikkat çekerken aynı zamanda sürdürülebilir gelişmeye farkındalık temelinde katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada farklı meslek sahiplerinin demografik özelliklerine göre yeşil tüketim tutumları ve satın alma davranışlarına ilişkin farklılık düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Bolu ili merkezinde gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan 400 çalışana uygulanan yüz yüze anket uygulamasıyla verilere ulaşılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmada şu bulgulara ulaşılmıştır. Kadın çalışanların yeşil tüketim davranışları erkek çalışanların yeşil tüketim davranışlarından daha yüksektir. Ayrıca tüketiciler her ne kadar çevre konusunda endişe taşımalarına rağmen, alışveriş sırasında bunu davranışlarına yansıtamadıkları görülmektedir. Bunun en önemli sebebinin ise, yeşil ürünlerin pahalı olması ve her yerde bulunamıyor olması tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilir tüketim, yeşil tüketim, yeşil tüketici, yeşil ürün.

Abstract
While the phenomenon of green consumption acknowledges environmental factors, it remanins contributing to sustainable development on the basis of awereness as well. In this study, it has been aimed to determine the difference about green consumption attitudes and purchasing behaviors among different professionals according to the demographic characteristic of them. In the scope of the research, primary datas were obtained by using survey method with 400 employees working in both public and private institutions in Bolu city center. Within the framework of main purposes of the study, these following findings were obtained: Green consumption behaviors of female employees are higher than male employees’ green consumption bahaviors. In addition, even though consumers are concerned about the environment, they can not reflect this to their preferences while purchasing goods. The main reasons about this are the green product being expensive and not being found in most of the stores or groceries.

Keywords
Sustainable development, sustainable consumption, green consumption, green consumer, green product.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri