Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN GÖÇ ZAMANI HİKÂYESİNDE YABANCILAŞMA
(ESTRANGEMENT ON BAHATTİN ÖZKİŞİ’S MIGRATION TIME STORY )

Yazar : Ali POLAT    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 446-455
31    26


Özet
İnsanoğlunun yeryüzüne gönderilmesi ile başlayan yabancılaşma serüveni, modernleşme ile en üst seviyeye ulaşır. Hızla sanayileşen dünyada kitle iletişim araçlarının artmasıyla insanların birbirlerine olan bağları azalır. İnsanların maddi konuları düşünerek manevi unsurları geri plana atması, onları zamanla önce kendilerine, daha sonra da birbirlerine yabancılaştırır. Yabancılaşma kavramı felsefe, sosyoloji ve psikolojinin doğrudan ilgi alanına girer. Edebiyatın en çok kullanılan türlerinden biri olan hikâye de insanı ilgilendiren bir konu olması yönüyle yabancılaşma kavramını işler. Bahaeddin Özkişi, Türk edebiyatında kısa hikâyeciliğin önemli yazarlarından biridir. Hikâyelerinde çok çeşitli konuları aynı sıcaklık ve yoğunlukla vermesini bilen Özkişi, insanlığın önemli sorunlarından biri olan yabancılaşma konusunu bireysel ve toplumsal olarak ele alır. Kendi benliğinden uzaklaşan bireyin ötekileşmesini ve yalnızlığını canlı bir şekilde sunar. Bu bildirimizde önce yabancılaşma kavramı üzerinde, daha sonra ise sanatçının hikâyelerinin toplandığı Göç Zamanı1 kitabındaki yabancılaşma üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılaşma, Göç Zamanı, Hikâye, Bahaeddin Özkişi.

Abstract
Estrangement process beginning with when humans set foot on earth reaches it speak with modernism. The network among people decline sit sefficiency while the number of mass media means increases with the industrialization. Thinking materialistic more rather than emotions make people estrange to themselves and others. Estrangement concept is a part of philosophy, sociology and psychology in the first hand. As a story, one of the most commonly used style of literature, is highly related to people, it imprints estrangement process. Bahaeddin Özkişi is a notable author of Turkish Literature. Having his works successfully about different topics witht he samedensity and cosiness, the author pens aboute strangement problem of mankind individually and social. He writes about estranged people who become indifferent to their selves and lone to themselves very detailed. In this article, it is worked on estrangement first and estrangement on Migration Time, book of the author, which covers stories of Bahaeddin Özkişi.

Keywords
Estrangement, Migration Time, Story, Bahaeddin Özkişi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri