Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EBEVEYNLERİ CEZAEVİNDE OLAN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI GELİŞİMSEL, DAVRANIŞSAL VE SOSYAL ZORLUKLARIN EKOLOJİK SİSTEM YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF DEVELOPMENTAL, BEHAVIORAL AND SOCIAL CHALLENGES BY THE ECOLOGICAL SYSTEM APPROACH TO CHILDREN WITH INCARCERATED PARENTS )

Yazar : Kızbes Meral KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 150-159
51    46


Özet
Cezaevine giren kişi sayısında son yıllarda artış gözlenmektedir. Cezaevine girme oranlarında görülen artış cezaevine giren ebeveynlerin ve çocuklarının sayısında da artışa neden olmaktadır. Çocuğun gelişiminde doğuştan getirdiği genetik özelliklerinin yanı sıra çevresel faktörlerin de önemli olduğu iyi bilinmektedir. Ebeveynleri cezaevinde olan çocuklar da olumsuz çevre koşulları bağlamında ele alınan bir konudur. Ebeveynleri cezaevinde bulunan çocuklarla yapılan çalışmalarda ebeveynin cezaevinde olmasıyla çocuklarının psiko-sosyal refahlarının azalması, akademik başarısızlıklar yaşamaları, anti sosyal ve suçla ilgili davranışlarının artması dâhil olmak üzere pek çok doğrudan ve dolaylı bağlantılar olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, ebeveynleri cezaevinde olan çocukların yaşadıkları gelişimsel, davranışsal ve sosyal zorluklar Bronfenbrenner’ın öne sürdüğü Ekolojik Sistem Yaklaşımı bağlamında ele alınıp incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cezaevi, Ebeveyn, Çocuk, Cezaevinde olan ebeveynler

Abstract
The number of people entering prison has increased in recent years. The increase in prisons leads to an increase in the number of parents and children entering prison. It is well-known that environmental factors are important as well as the genetic characteristics of the child. Children whose parents are in prison are also considered in the context of adverse environmental conditions. In studies conducted with children in prison, there are many direct and indirect links, including the fact that the parents are in prison and their children have reduced their psychosocial well-being, experience academic failures, and increase their anti-social and criminal behavior. In this study, the developmental, behavioral and social difficulties experienced by the children of their parents in prison were examined in the context of the Ecological System Approach proposed by Bronfenbrenner.

Keywords
Prison, Parents, Children, Parental incarceration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri