Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF SOCIAL STUDENTS 'TEACHERS ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY LEARNING AREA )

Yazar : Sibel KAYRAKÇI   - Hülya ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 512-540
35    69


Özet
Bu çalışmada sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına ilişkin öğretmen algılarının ortaya çıkarılmasını amaçlayan nitel bir araştırmadır. Ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri ile 2018 Kasım ayında 920 dakikalık görüşme yapılmıştır(n=29). Veriler betimsel analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre; “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler dersi açısında oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu öğrenme alanının öğrencilere Bilimin topluma faydası yordama, Araştırma hissi ve bilimsel merak uyandırma, Eleştirel, yenilikçi ve yaratıcı düşündürme gibi birçok kazanım sağladığı görülmüştür. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin en çok anlatım, soru/cevap, sunuş, drama ve beyin fırtınası gibi yöntemleri kullandıkları belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin en fazla kavramların soyut ve zor oluşu, alan için ayrılan sürenin az olması ve teknolojik altyapı sorunları gibi güçlüklerle karşılaştıkları görülmüştür. Öğrencilerin konuya ilgili oldukları, bilim ve teknolojik gelişmelere merak duydukları görülmüştür. Katılımcıların en fazla yazılı değerlendirme, değerlendirme testleri ve ansal sorular kullanma gibi ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullandıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Bilim, Teknoloji, Öğretmen

Abstract
This study is a qualitative research aiming to reveal the perceptions of teachers about ''Science, Technology and Society'‘ in social studies course. The study group consisted of 29 social studies teachers working in Denizli. In November 2018, 920-minute interviews were conducted with social studies teachers working in secondary schools(n=29). The data were analyzed by descriptive analysis. According to the results of the evaluation, it is concluded that '' Science, Technology and Society'‘ are very important in terms of social studies course. It has been seen that this learning area provides students with many achievements such as predictive, innovative and creative thinking, research sensation and scientific curiosity. In addition, it was determined that participant teachers mostly used methods such as narration, question / answer, presentation, drama and brain storming. Students were interested in the subject and were interested in science and technological developments. It was observed that participant teachers used measurement and evaluation methods such as written evaluation, evaluation tests and using ordinary questions.

Keywords
Social sciences, Science, Technology, Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri