Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA BELEDİYECİLİK
(MUNICIPALITISM IN TURKEY AND THE WORLD )

Yazar : Erdal FIRAT    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 35
Sayfa : 40-66
821    724


Özet
20.yy’nin ikinci yarısından, özellikle de 1980’lerden sonra, neoliberal politikaların de etkisiyle, daha küçük ancak etkin, kürek çeken değil dümen tutan devletler hedeflenmeye başlanmıştır. Devletler artık kamusal hizmetlerden olabildiğince çekilmekte, asli ve sürekli denilebilecek mümkün olan en az sayıda hizmeti üstlenme yolunu seçmeye başlamaktadır. Bunu gerek merkezden yerele yetki-görev devri ile gerekse özel sektörle çeşitli işbirlikleri yoluyla sağlamaktadırlar. Araştırma konusu gereği, merkezi devletlerin yetki-görev devirlerini kapsayan türden dönüşümün en belirgin örnekleri “belediyeler” incelenecektir. Bu çerçevede, dünyanın birçok ülkesinde ve bu arada ülkemizde, toplumun değişik kesimlerinde ve değişik siyasi anlayışlar arasında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda ortak bir anlayış doğmuştur. Kent yönetimlerinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlere özerklik verilmesi ve bu yönetimler üzerindeki merkezi denetimin en aza indirilmesi konularında çoğu ülkede başlayan gelişmeler, uluslararası belgelerde ve ülkelerin anayasalarında daha açık bir biçimde yer almaya başlamıştır. Çalışmada belediye kavramı, ülkemizde geçmişten bugüne belediyecilik ve İsveç örneği ile Avrupa'da belediyecilik incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
belediyecilik, belediye, türkiye, avrupa, yerel yönetim

Abstract
Beginning from the second half of the 20th century, especially after 1980s, with the effects of the neoliberal policies, it's been aimed to create smaller but effective countries. States are now drawn as far as possible from public services, and are beginning to choose the way to undertake the minimum number of possible and essential services. They provide this through various collaborations both with the transfer of authority and duty from the center to the private sector. According to the research subject, the most specific examples of the transformation of the central states, including the transfer of authority-duty, will be examined. Within this framework, a common understanding has emerged in many countries of the world and in our country, between different parts of society and different political understandings, to strengthen and develop local governments. Developments that have taken place in most countries in strengthening city administrations, granting autonomy to local administrations and minimizing centralized control over these governments have begun to take place more clearly in international documents and in the constitutions of countries. In this study, the concept of municipality, municipality in our country from past to present and Swedish case and municipalism in Europe have been examined.

Keywords
municipalism, municipality, turkey, europe, local administration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri