Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF MIDDLE AND HIGH SCHOOL STUDENTS’ PURPOSES OF SOCIAL MEDIA USE )

Yazar : Orhan YENAY   - Levent DENİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 581-599
58    41


Özet
Bu araştırmada ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım amaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Manisa’nın Soma ilçesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 454 öğrenciden oluşmuştur. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla Şişman Eren (2014) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul ve lise öğrencileri kişiler arası etkileşim ve ders hazırlığı etkinliklerinde sosyal medyayı orta derecede kullanmaktadırlar. Öğrencilerin sosyal medyayı kişiler arası etkileşim amacıyla kullanma boyutunda ortaokul ve lise öğrencileri arasında fark görülmemiştir. Ancak ders hazırlığı amacıyla kullanma boyutunda lise öğrencileri, sosyal medyayı ortaokul öğrencilerinden daha fazla kullanmaktadır. Öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ortaokullarda kişiler arası etkileşim ve ders hazırlığı boyutlarının ikisinde de kızlar ve erkekler arasında bir fark görülmemiştir. Lise öğrencilerinde ise kişiler arası etkileşim boyutunda cinsiyetler arası fark olmamakla birlikte, ders hazırlığı boyutunda kız öğrenciler erkeklere göre sosyal medyayı daha yoğun kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, sosyal medya kullanım amacı, lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri,

Abstract
The aim of this study is to investigate middle and high school students’ purpose of social media use. The sample of the study consists of 454 students from Soma County of city of Manisa. “Social Media Use Purposes Scale” developed by Şişman Eren (2014) was used to collect data. The results show that middle and high school students use social media moderately in interpersonal interaction and preparation for their courses. No differences were found between the level of middle and high school students’ use of social media for interpersonal interaction but on the other hand high school students’ use of social media for preparation for their courses was found higher than of middle school students. No differences were found between middle school students’ purposes of social media use both in interpersonal interaction and preparation for their courses in respect to their gender. On the other hand female high school students found to be more involved using social media for the preparation to their courses compare to male high school students.

Keywords
Social media, purposes of social media use, high school students, middle school students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri