Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WAGNER YASASININ ALTERNATİF MODELLER ARACILIĞIYLA SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN TEST EDİLMESİ: 1960-2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN ARDL ANALİZİ
(TESTING THE WAGNER’S LAWS WITH ALTERNATIVE MODEL FOR SELECTED COUNTRIES: 1960-2015 ARDL ANALYSIS )

Yazar : Ömer Faruk TEKMANLI   - Gökhan ERKAL  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 591-612
16    8


Özet
Sanayileşme sürecindeki ülkelerde kişi başına gelirin artışıyla beraber, toplam harcamalar içeresinde kamu harcamalarının payının artacağını öngören Wagner yasası yıllardır birçok çalışma için konu olmuş ve bilim camiasında büyük ölçüde yankı uyandırmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmada İspanya, Güney Kore, Meksika ve Türkiye için Wagner Yasasının geçerli olup olmadığı 1960-2015 dönemi verileri ile ARDL Sınır testi ile analizi edilmiştir. Bu ülkelerin seçilmesinin sebebi başlangıç yılları itibari ile ekonomik yapılarının birbirine oldukça benzemesi ve son yıllara gelindiğinde ekonomik göstergelerinin büyük oranda farklılaşmasıdır. Elde edilen bulgulara göre Peacock-Wisemann modeli Güney Kore ve Meksika, Gupta modeli Güney Kore, Goffman modeli Meksika, Musgrave modeli Güney Kore, İspanya ve Meksika ve Mann modeli Güney Kore, İspanya ve Meksika için geçerli bulunmuştur. Ayrıca Türkiye için Wagner yasasını destekleyen sonuçlar bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Wagner Yasası, Ekonomik Büyüme, Kamu Harcamaları, ARDL Sınır Testi

Abstract
Wagner's law which foresees that the share of public expenditures will increase in the total expenditure, along with the increase in income per capita in the industrialized countries, has been the subject of many studies for many years and has caused great repercussions in the science community. In the study, Wagner’ law is tested via ARDL to determine whether it is valid for Spain, South Korea and Mexico for period of 1960-2015. The reason for the selection of these countries is that their socioeconomic structures are very similar to each other as of their initial years, and that economic indicators in recent years have largely differentiated. According to the findings, Peacock-Wisemann model for South Korea and Mexico, Gupta model for South Korea, Goffman model for Mexico, Musgrave model for South Korea, Spain and Mexico and Mann model for South Korea, Spain and Mexico are valid. Finally, there are no results for Turkey that support the Wagner’s law.

Keywords
Wagner's Law, Economic Growth, Government Expenditure, ARDL Bound Test

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALE KABULÜ

  Ocak ayında yayımlanacak 32. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri