Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MALİ FEDERALİZM BAĞLAMINDA HARCAMA SORUMLULUKLARININ YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLMESİ
(ASSIGNMENT OF EXPENDITURE RESPONSIBILITIES TO THE LOCAL GOVERNMENTS IN THE CONTEXT OF FISCAL FEDERALISM )

Yazar : Yıldız ÖZKÖK    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 425-436
20    14


Özet
Mali federalizm, federal devletlerde kamu sektörünün verimliliğini arttırması ve dolayısıyla da makroekonomik performansı olumlu yönde etkilemesi hasebiyle son zamanlarda dikkat çeken bir konu olmuştur. Mali federalizm, kısaca vergi toplama yetkisinin ve harcama sorumluluklarının farklı yönetim düzeyleri arasında dağılımıdır. 20. Yüzyılın sonlarına doğru küreselleşmenin iktisadi ve siyasi etkileri ile birlikte geleneksel kamu yönetimi anlayışı bu yeni kamu yönetimi anlayışına doğru evrilmeye başlamış; hatta birçok ülkede siyasi kampanya aracı olarak da kullanılmıştır. Aslında, mali federalizmin dört temel bileşeni vardır. Bunlar; gelirlerin yerel yönetimlere devredilmesi, harcama sorumluluklarının yerel yönetimlere aktarılması, yönetimler arası transferler ve yerel yönetimlerin borçlanmasıdır. Bu çalışmada mali federalizm bağlamında bu bileşenlerin içinde çok önemli bir yere sahip olan yerel yönetimlerin harcama sorumlulukları detaylı olarak incelenecektir. Burada cevap aranan önemli sorular harcama sorumlulukları yerel yönetimlere verilmeli midir, hangi harcamalar yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmalıdır ve bunun kamu sektörüne etkisi nasıldır.

Anahtar Kelimeler
Mali Federalizm, Yerel Yönetimler, Yerel Harcamalar

Abstract
Fiscal federalism has recently become a significant issue for federal governments, due to the fact that it increases the productivity of the public sector and thus affects the macroeconomic performance of the country positively. Fiscal federalism is the distribution of authority of tax collection and assignment of expenditure responsibilities among different levels of governments. Toward the end of the 20st century, by the means of the economic and political effects of globalization, the traditional public administration began to evolve into this new concept of public administration model and it has been used as a tool of political campaign in many countries. In fact, fiscal federalism has four main components. These are assignment of revenues to local governments, assignment of expenditure responsibilties to local governments, transfers among diffent levels of governments and subnational borrowing. In this study, the expenditures responsibilities of local governments which is a very important component will be examined in detail in the context of fiscal federalism. The important questions to be answered in this study are should the expenditure responsibilities be given to the local governments, which expenditure responsibilities should be under the authority of the local governments and how this affects the public sector.

Keywords
Fiscal Federalism, Local Governments, Local Expenditures

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALE KABULÜ

  Ocak ayında yayımlanacak 32. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri