Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKACILIK DEĞİŞKENLERİ İLE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2005-2017)
(ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BANKING VARIABLE AND PERFORMANCE INDICATORS WITH PANEL DATA METHODS: CASE OF TURKEY (2005-2017) )

Yazar : Kerim Gökay DENİZLİ   - Selahattin KOÇ - Zekai ŞENOL  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 565-579
15    6


Özet
Banka performansları ekonominin daha doğru bir biçimde işleyişi açısından gereklidir. Sağlıklı bir ekonomik yapıda fon toplayan ve fon kullandıran bankaların üstlendikleri rol önemlidir. Bankaların performansının yüksek olması, bu sektörlerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde olan diğer iş kollarına da olumlu olarak yansımaktadır. Bu çalışmada bankaların performanslarını etkileyen unsurlar panel veri analiziyle test edilmiştir. Türkiye Bankalar Birliği tarafından 2016 yılının ilk çeyreğinde açıklanan; aktif büyüklüklerine göre banka sıralamasından seçilen 9 banka incelenmiştir. 2005-2017 yıllarına ait verileri çalışmaya dahil edilmiştir. Faiz gelirlerindeki artışın, aktif karlılık oranını artırdığı; faiz dışı gelirlerin ise aktif karlılık üzerinde olumsuz etkide bulunduğu saptanmıştır. Faiz gelirlerindeki artış Tobin's Q oranını azaltmakta, büyüme oranında ki artış ise Tobin's Q oranını artırdığı tespit edilmiştir. Faiz gelirlerindeki artış net faiz marjını artırırken, faiz dışı gelirlerindeki artışın ise net faiz marjını azalttığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Performans Göstergeleri, Faiz Gelirleri, Faiz Dışı Gelirler, Panel Veri

Abstract
Bank performances are necessary for a more accurate functioning of the economy. The role of banks that collect and use funds in a healthy economic structure is important. The high performance of the banks is also positively reflected related in other sectors that are directly or indirectly. The factors affecting the performance of the banks were tested with the panel data method, in this study. Nine banks determined according to their asset size for 2005-2017 were included in the study. The increase in interest income increased the asset profitability; while non-interest income decreased its asset profitability. The increase in interest income reduces Tobin's Q ratio, while the increase in growth rate increases the Tobin's Q ratio. Another result obtained is that, the increase in non-interest incomes decreased the net interest margin, while the increase in interest incomes increased the net interest margin.

Keywords
Performance Indicators, Interest Income, Non Interest Income, Panel Data

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALE KABULÜ

  Ocak ayında yayımlanacak 32. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri