Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KURULAN İLK KÖY TİPİ SIHHAT MERKEZİ; ETİMESGUT NUMUNE SAĞLIK MERKEZİ
(TURKEY ESTABLİSHED THE FİRST VİLLAGE TYPE FEELİNGS CENTER; ETİMESGUT NUMUNE HEALTH CENTER )

Yazar : Derya ÇİNİ ŞİMŞEK    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 139-152
14    11


Özet
Cumhuriyet'in ilanından ardından diğer toplumsal ve kültürel alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da çok önemli tarihsel değişimler yaşanmıştır. Tüm ülke düzeyinde genel bir sağlık örgütlenmesi amaçlanmış, gerek tedavi edici, gerek koruyucu hekimlik alanında küçümsenemeyecek işler başarılmış, taşra ve kırsal kesimde sağlık ünitelerinin kurulmasına gidilmiştir. Önceleri “Muayene ve Tedavi Evi” (Dispanser) adı altında daha çok tedavi edici hizmet veren bu sağlık üniteleri yerlerini 1930’da kurulan Etimesgut Numune Dispanseri örneğine bırakmışlardır. Bugünkü taşra ve kırsal kesim sağlık örgütlenmesinin ilk örneği olarak sözünü ettiğimiz Etimesgut Numune Dispanserinin kuruluşu bizzat, doğrudan Atatürk tarafından sağlanmıştır. Cumhuriyetin örnek köy modeli ortaya çıkan ve o dönemde ismi Ahimesud olan Etimesgut’ta , “Eti Me’sut içtimai Hıfzıssıhha Numune Dispanseri” binasının yapımına 1929 yılında başlanmış ve Dispanser 1930 yılında hizmete açılmıştır. Dispanser, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazırlanmış özel bir yönetmelik “Etimesgut İçtimai Hıfzıssıhha Numune Dispanseri Talimatnamesi” ile etkinliğini1 Ocak 1931 ‘den müessesenin yeni bir kuruluş şekliyle, Sıhhat Merkezi şekline girdiği 1 Haziran 1937 tarihine kadar sürdürmüştür.

Anahtar Kelimeler
Etimesgut Numune Sağlık Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk, Sağlık Hizmetleri, Etimesgut.

Abstract
After the declaration of the Republic, there have been important historical changes in the field of health as well as in other social and cultural fields. A general health organization was aimed at the whole country level, and the tasks that could not be underestimated in the field of therapeutic and preventive medicine were accomplished and the health units in provinces and rural areas were established. These health units, which give more treatment services in the name of "The Examination and Treatment House" (Dispanser), have left their places to the sample of Etimesgut Numune Dispensary, established in 1930. The establishment of the Etimesgut Numune Dispensary, which we refer to as the first example of today's rural and rural health organization, was provided directly by Atatürk. The construction of the "Eti Me'sut İçtimai Hıfzısıhha Sample Dispensary" building in Etimesgut, which was the name of the sample village model of the Republic and which was named Ahimesud at the time, was started in 1929 and Dispanser was opened in 1930. A special regulation prepared by the Ministry of Dispensary, Health and Internal Affairs has maintained its effectiveness with the "Etimesgut İçtimai Hygienic Sample Dispensary Instructions Instruction" until January 1, 1937, when the establishment of a new establishment of January 1, 1931 entered the Health Center.

Keywords
Etimesgut Numune Health Center, Mustafa Kemal Atatürk, Health Services, Etimesgut.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALE KABULÜ

  Ocak ayında yayımlanacak 32. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri