Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ETNİK EŞİTSİZLİKLERİN SİYASAL KÖKENLERİ
(POLITICAL ORIGINS OF ETHNIC INEQUALITIES )

Yazar : Erdal FIRAT    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 40-77
71    43


Özet
Yirminci yüzyılın başlarından itibaren, etnik özdeşleşme ve etnik kimliğin öne çıkarılmasının altında yatan dinamiklerin anlaşılması gibi konular ilgi çekmeye başlamıştır (Brand, Ruiz ve Padilla, 1974). Etnik konulara duyulan ilgi etnik grupların aralarındaki ilişkilerin incelenmesine yol açmış ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Bir başka deyişle; yirminci yüzyıldan itibaren bireysel davranışları ve toplumsal olayları değerlendirmede etnik özdeşleşme ve etnik kimliğe yapılan vurgu önemli bir değişken halini almış ve yapılan çalışmalarda bu değişkenler göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Etnik gruplar arası toplumsal ilişkileri anlamak amacıyla gerek Türkiye'de gerekse dünyada sosyal bilimler alanında birçok çalışma yapılmış ve bu ilişkiler farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Temel uzmanlık alanı bireyle grup arasındaki ilişki olan sosyal psikoloji (Hogg ve Abrams, 1990) disiplini için de özellikle 1970’lerden sonra gruplar arası ilişkiler önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Türkiye’de yaşayan en büyük iki etnik grup olan Türk ve Kürt etnik grupları (Hoşgör ve Smits, 2002; Mutlu, 1996; Yanarocak, 2009, Yıldız, 2005) arasındaki toplumsal ilişkileri anlamak amacıyla da siyaset bilimi (örneğin; Barkey ve Fuller 1997; Yayman, 2011) sosyoloji (örneğin; Hoşgör ve Smits, 2002; Yeğen, 2011; van Bruinnessen, 2013), tarih (örneğin; Akyol, 2006; Hakan, 2013; Özer, 2010), eğitim (örneğin; Derince, 2010) ve sinema (örneğin; Şen, 2009) gibi farklı disiplinlerde birçok araştırma yapılmıştır. Yaklaşık bin yıldır bir arada yaşayan bu iki büyük etnik grup birbirlerini sosyal, siyasal ve ekonomik yönlerden doğal olarak etkilemiş, dünyadaki ve Türkiye'deki bazı gelişmeler bu iki grup arasındaki ilişkilerde bir takım değişimlere neden olmuştur. Türk ve Kürt etnik gruplarının bu toplumsal ve tarihsel süreçte birbirlerini nasıl etkilediklerine, aralarındaki ilişkilerin niteliğine dair yukarıda örnekleri de verilen birçok çalışma yapıldığı fakat konunun psikoloji disiplini içerisinde hak ettiği değeri görmediği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
siyaset, siyaset bilimi, politika, politika bilimi, eğitim, siyaset eğitimi, politika eğitimi, davranışsal devrim, siyasal gelişim, psikoloji

Abstract
From the beginning of the twentieth century, issues such as the understanding of the underlying dynamics of ethnic identification and ethnic identity have attracted attention (Brand, Ruiz and Padilla, 1974). The interest in ethnic issues has led to an examination of the interrelationships among ethnic groups and many researches have been conducted in this regard. In other words; since the twentieth century, the emphasis on ethnic identification and ethnic identity has been an important variable in assessing individual behaviors and social events, and these variables have begun to be taken into account in studies conducted. Social relations between ethnic groups in Turkey in order to understand the need to either have been many studies in the field of social sciences in the world and these relations have been evaluated from the viewpoints of different disciplines. For the discipline of social psychology (Hogg and Abrams, 1990), which is the relationship between individuals and groups, the interdepartmental relations have become an important field of study, especially after the 1970s. Turkish and Kurdish ethnic groups, the two largest ethnic groups living in Turkey (Hoşgör and Smits, 2002; Merry, 1996; Yanarocak 2009, Stars, 2005) in political science in order to understand the social relationships between (eg Barkey and Fuller 1997; Education (eg, Derince, 2010), and history (eg, Akyol, 2006, Hakan, 2013, Özer, 2010) and sociology (eg, Hosam and Smits, and cinema (eg, Şen, 2009).Approximately one thousand years, these two major ethnic groups living together for social, political and economic aspects of naturally affected, some developments in the world and Turkey has led to a number of changes in the relations between these two groups. It is understood that the Turkish and Kurdish ethnic groups have influenced each other in this social and historical process and many studies have been done with the above examples of the nature of the relations between them, but it is understood that they do not see the value they deserve in the discipline of psychology.

Keywords
politics, political science, education, political science education, history, psychology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALE KABULÜ

  Ocak ayında yayımlanacak 32. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri