Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INSTAGRAM BAĞIMLILIĞININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON INVESTIGATION OF INSTAGRAM ADDICTION )

Yazar : Yasemin EZİN   - Ramazan ASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 97-114
22    8


Özet
Değişen insan istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, sınırları ortadan kaldırmakta ve insanlara yeni iletişim imkânları sunmaktadır. Özellikle teknolojiye bağlı olarak kullanımı artan internetin son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşması ile beraber sosyal medya kullanımında da artış olduğu bilinmektedir. Ancak bazı sosyal medya uygulamalarının diğerlerine oranla daha yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Son yıllarda farklı amaçlarla kullanılan birçok sosyal medya uygulamaları arasında Instagramda yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin cinsiyet, fakülte, program türü, sınıf, not ortalaması ve ailenin gelir durumu değişkenlerine göre Instagram bağımlılık düzeyleri arasında farklılıklar olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, örneklem olarak tesadüfi yöntemlerle 2017-2018 eğitim yılı Güz döneminde Adıyaman Üniversite’sinde öğrenimine devam eden 470 öğrenci seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilere demografik sorular yöneltilmiştir. İkinci kısımda öğrencilerin bağımlılıklarını ölçmek için Instagram Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmış olup, demografik değişkenlerin Instagram bağımlılığına ve alt faktörlerine etkisini incelemek için t-testi ve ANOVA analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların çok büyük bir kısmının Instagram’ı düzenli takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca farklı değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklarda tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İnternet, Sosyal Medya, Instagram Bağımlılığı, Üniversite Öğrencileri

Abstract
The rapidly evolving technology to meet the changing human demands and needs, remove borders and offers new communication ways to people. Especially in recent years, the internet has become widespread all over the world and the use of social media has increased. It seems that some social media applications are more popular than others in the world. Instagram is one of the most popular social media in recent years. In this study, it is aimed to examine whether or not Adiyaman University students show differences in terms of Instagram addiction levels. Fundamental variables are gender, faculty, daily and evening module, class, grade average, and income level of the family. In this research, a questionnaire aiming to measure Instagram addiction of university students is being conducted. With this purpose, 470 students who continued their education during the fall semester of 2017-2018 in Adiyaman University are randomly selected as sample. Two sectioned questionnaire is used as data gathering method. In the first section, demographic questions are placed and second section is consisting of the question on their Instagram addiction. Obtained data is analyzed in the SPSS program. T-test and ANOVA analyses are used to examine the effect of demographic variables on Instagram addiction and sub-factors. As a result of the research, the majority of the participant are using Instagram regularly. There are statistically significant differences in the parameters.

Keywords
Internet, Social Media, Instagram Addiction, University Students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALE KABULÜ

  Ocak ayında yayımlanacak 32. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri